top of page

PREPARATORY PROGRAM

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเพื่อน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะภาษา ไม่ว่าจะเป็นฟัง พูด อ่าน หรือ เขียน หรือแม้กระทั่งระดับที่สูงขึ้นไปเช่นการออกเสียงอย่างถูกต้อง หรือ การเตรียมสอบวัดระดับภาษา TOEFL IELTS โปรแกรมเหล่านี้จะออกแบบให้น้องๆมีความพร้อมต่อการเรียนต่อ การทำงาน และการอยู่รอด

ข้อได้เปรียบในการเรียนที่ต่างประเทศ
  • อยู่ในสภาพแวดล้อมที่พร้อมในการศึกษา

  • ฝึกใช้จากความรู้สึกมากกว่าการท่องจำ

  • ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนต่างชาติ

  • ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตัวเอง

  • และอีกเยอะ......

ทำไมต้องไปกับเรา

น้องๆหลายคนอาจได้ยินคำว่า Agent หลอกให้ไปและทิ้ง แต่ความจริงยังมีมากกว่านั้นเมื่อถึงแคนาดา (ไว้คุยกันนอกรอบ)

 

แต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดกับน้องๆด้วยชื่อเสียงที่สร้างมาตั้งแต่ปี 2009 ด้วยนักเรียนที่มากกว่า 200 คนในโปรแกรมต่างๆนาๆ เชื่อพี่เถอะ นะ ...จ๊ะ.....

ข้อแนะนำการเลือกโรงเรียนขอให้น้องๆเลือกจากวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของน้องๆ

เพื่อความสุขของน้องๆตลอดการเรียน(สาธุ)

ประสบการณ์จากน้องๆนักเรียน(แค่น้ำจิ้ม)

 

โรงเรียนยอดนิยม 3 อันดับแรก

ต้องการปรึกษาขอข้อมูลและราคาโปรโมชั่นดีๆ

bottom of page