top of page

OPPORTUNITY

STUDY & WORK

"โอกาสในการฝึกงานอย่างถูกกฎหมายเปิดทางให้เสมอ กับคนที่มีความรู้ ความสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของคนแคนเนเดียน"

โปรแกรมนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างความรู้เฉพาะวิชาชีพในการทำงานและสอนถึงการทำงานร่วมกับคนนานาชาติ โดยให้โอกาสผู้ร่วมหลักสูตรได้ทำงาน Part-time ระหว่างเรียนและฝึกงาน Full-time ในหลักสูตรอย่าง ถูกกฏหมายโดยมี Work Pemit

"สาขาอาชีพมากมาย กำลังรอรับคนที่มีความสามารถเพื่อเข้ามาฝึกงานและจ้างงาน"

ในปี 2568 มีการคาดการงานมากถึง 1,000,000 ล้านตำแหน่งกำลังรอการจ้างคนที่มีความรู้และการรับรองจากสถาบันภายในประเทศซึ่งโครงการนี้มีหน้าที่ในการฝึกคนให้พร้อมและอยู่ในขอบข่ายของหนึ่งในนั้น

"เรียนรู้เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และความได้เปรียบ"

เรียนรู้จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากทางรัฐบาล ซึ่งผู้เรียนจะมั่นใจได้ว่าได้รับความรู้ที่เหมาะสมต่อการทำงานในประเทศแคนาดา ทำให้ง่ายต่อการปรับตัวและเป็นลูกจ้างที่ดี ซึ่งในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบการศึกษาจะได้รับใบรับรองจากทางสถาบันเพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงความสามารถตอนสมัครทำงานเพื่อสร้างความได้เปรียบ

"ทำงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์"

Part-time:

โอกาสที่ดีของผู้เรียนซึ่งในระหว่างเรียนผู้เรียนสามารถทำงาน Part-time ได้ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของทางบ้านโดยที่ค่าแรงขั้นต่ำของ British Columbia อยู่ที่ CAD10.45 ต่อชั่วโมงซึ่งในสัปดาห์นึงสามารถทำได้มากถึง 20 ชั่วโมง

Full-time:

ส่วนนึงของโครงการคือผู้เรียนสามารถทำงานในรูปแบบ Full-time ได้ในสาขาวิชาชีพที่ตัวเองจบมา ซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือจากสถาบันเพื่อให้นักเรียนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่

ต้องการปรึกษาขอข้อมูลและราคาโปรโมชั่นดีๆ

bottom of page