top of page

International Language Academy of Canada

ข้อมูลเบื้องต้น
 
  • ที่ตั้ง

    • 1199 W. Pender, Unit 100, Vancouver, BC V6E 2R1, Canada(ในdownton)​

    • 920 Yonge St, Toronto, ON M4W 3C7, Canada

  • ลักษณะ: สถาบันสอนภาษาแบ่งเป็น Campus แต่ละ Campus แบ่งตามระดับภาษา

  • จำนวนนักเรียนต่อห้อง: 15 คนต่อห้อง*ชาติเดียวกันไม่เกิน2คนต่อห้อง*

  • การแบ่งระดับภาษา: แบ่งเป็นทั้งหมด 17 ระดับ ทดสอบเลื่อนระดับภาษาทุกเดือน

  • ลักษณะการเรียน: เรียนทั้งหมด3วิชาต่อเดือนซึ่งน้องๆสามารถเลือกได้ก่อนเริ่มsessionโดยแบ่งเป็นช่วงเช้า(8:15-11:45) ช่วงเที่ยง(12:15-14:45)และช่วงบ่าย(14:00-15:30)

เหมาะกับน้องๆที่มีพื้นฐานมาระดับหนึ่งและต้องการฝึกทั้งเรื่องการฟัง พูด อ่านและเขียนเนื่องจากในการสอบวัดระดับในแต่ละเดือนต้องสอบทั้งสี่ทักษะ

วิชาเลือก
โปรแกรม

TOEFL

โปรแกรมเฉพาะด้านจัดมาแบบเต็มๆเพื่อน้องๆที่เตรียมสอบ TOEFL

General English

เน้นด้านการพัฒนาภาษาพื้นฐานทั้ง   แกรมม่า ฟัง พูด อ่านและเขียนซึ่งน้องๆสามารถเลือกตามวิชาเลือกด้านซ้ายได้ตามระดับภาษา

IELTS

โปรแกรมเฉพาะด้านจัดมาแบบเต็มๆเพื่อน้องๆที่เตรียมสอบ IELTS

Business English

โปรแกรมภาษาอังกฤษเหมาะแก่คนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษขั้นสูงที่ใช้ในการทำงาน

Academic Pathway Program

โปรแกรมภาษาอังกฤษเหมาะแก่คนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

CAMBRIDGE FCE & CAE

โปรแกรมเฉพาะด้านจัดมาแบบเต็มๆเพื่อน้องๆที่เตรียมสอบ

เรียนจบแล้วไปไหน? คนละอันกับตายแล้วไปไหนนะคะ

จากที่พี่ทำเรื่องให้น้องๆมาตลอด คือน้องๆสามารถไปเรียนต่อเข้าที่สถาบันศึกษาต่างๆที่อยู่ในโครงการ Pathway ได้โดยไม่จำเป็นต้องสอบวัดระดับภาษาใหม่เช่น TOEFL หรือ IELTS ซึ่งการจะเข้าโครงการหรือไม่ต้องอยู่ระดับภาษาของน้องณ ตอนนั้นด้วยโดยแต่ละโรงเรียนแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการกำหนดไว้ให้

โครงการเสริมที่ทางโรงเรียนจัดให้

 

Volunteer

น้องๆสามารถสมัครเป็นอาสาสมัครในงานกิจกรรมของเมืองได้เพื่อฝึกภาษาและได้เข้าถึงความเป็นคนเมืองแวนคูเวอมากกว่าการเป็นนักเรียน ปล.ไม่มีเงินให้นะจ๊ะ

 

Social Event

ในช่วงนอกเวลาเรียนน้องๆสามารถเข้าร่วมกินกรรมเที่ยวตามที่ต่างๆในเมืองแคนาดาไม่ว่าจะไปเล่นสกี ไปชมสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่ Victoria หรือแม้กระทั่งไปเที่ยวเมืองต่างๆ แต่ส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่จะถูกกว่าไปเที่ยวเอง

bottom of page