top of page

St. George International College

ข้อมูลเบื้องต้น
 
 • ที่ตั้ง

  • 605 Robson St, Vancouver, BC V6B 5J3, Canada

  • 150 Dundas St W, Toronto, ON M5G 1C6, Canada

  ลักษณะ: สถาบันสอนภาษาเน้นการพูดได้อย่างรวดเร็ว คนไทยน้อยกว่า 5%  พร้อมฟรี speaking class หลังเลิกเรียน 1 ชม.

 • จำนวนนักเรียนต่อห้อง: 15 คนต่อห้อง*ชาติเดียวกันไม่เกิน2คนต่อห้อง*

 • การแบ่งระดับภาษา:  8 ระดับ(Beginner1,2 | Pre-Intermediate1,2 |Intermediate1,2 | Advance | High Advance)

 • ลักษณะการเรียน:  แต่ละระดับใช้เวลาเรียน 8 สัปดาห์เพื่อฝึกครบทุกทักษะฟังพูดอ่านเขียน นักเรียนสามารถสอบเพื่อข้ามระดับได้ทุก 4 สัปดาห์ เวลาเรียน 9.00 – 14.45 โดยพักกลางวัน 45 นาที 

เหมาะกับน้องๆที่มีพื้นฐานมาระดับหนึ่งและต้องการฝึกทั้งเรื่องการฟัง พูด อ่านและเขียนเนื่องจากในการสอบวัดระดับในแต่ละเดือนต้องสอบทั้งสี่ทักษะ

วิชาเลือก

เรียนจบแล้วไปไหน? คนละอันกับตายแล้วไปไหนนะคะ

จากที่พี่ทำเรื่องให้น้องๆมาตลอด คือน้องๆสามารถไปเรียนต่อเข้าที่สถาบันศึกษาต่างๆที่อยู่ในโครงการ Pathway ได้โดยไม่จำเป็นต้องสอบวัดระดับภาษาใหม่เช่น TOEFL หรือ IELTS ซึ่งการจะเข้าโครงการหรือไม่ต้องอยู่ระดับภาษาของน้องณ ตอนนั้นด้วยโดยแต่ละโรงเรียนแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการกำหนดไว้ให้

โปรแกรม

Intensive English

(Basic to Advance)

ฝึกฝนครบ4ทักษะ ฟังพูดอ่านเขียน ตามระดับภาษาของแต่ละคน เพื่อพัฒนาทักษะในด้านที่ต้องการอย่างตรงจุด และตามบทเรียนได้อย่างสนุกสนาน

Diploma : Speaking for Success Media

หลักสูตรที่เน้นด้านการพูดเพื่อทำงานและสื่อสารในระดับแอดวานซ์ พร้อมพัฒนาสำเนียง การออกเสียงให้เหมือนชาวแคนาเดียน ใน 2 เดือน

Diploma : Business English

ฝึก 4 ทักษะภาษาอังกฤษ  ทั้งฟังพูดอ่านเขียนที่ต้องเจอในการทำธุรกิจ พร้อมเทคนิคการหางานและสัมภาษณ์งานแบบสากลเพื่อก้าวสู่โลกธุรกิจที่มีผู้ร่วมงานหลากเชื้อชาติ บริษัทข้ามชาติ หรือธุรกิจที่ใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษ

Diploma: iTESOL

เปลี่ยนจากผู้เรียนมาเป็นผู้สอน นักเรียนจะมีทักษะในการสอนภาษาอังกฤษสู่นักเรียนนานาชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

IETLS/TOEFL Exam Preparation

หลักสูตรเตรียมสอบเข้มข้นใน 2 เดือน ให้นักเรียนมีผลคะแนนเพื่อยื่นเข้าสถาบันในฝันหรือใช้แสดงถึงทักษะภาษาในการสมัครงาน

โครงการเสริมที่ทางโรงเรียนจัดให้

 

 • ท่องเที่ยวหลังเลิกเรียน 7  วันจันทร์-อาทิตย์ กับครูและเพื่อนๆทั้งโรงเรียน นักเรียนจะได้ทั้งการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษแบบไม่ยั้ง พร้อมโอกาสท่องเที่ยวทั่วเมืองแวนคูเวอร์หรือโตรอนโต้ พร้อมเมืองข้างเคียง โดยมีครูซึ่งเป็นคนท้องถิ่นดูแล และพาเที่ยวแบบโลคัลของจริง ซื้อทัวร์มาเที่ยวกี่ครั้งก็ไม่ได้ประสบการณ์เที่ยวลึกรู้แหล่งแบบ SGIC

 • ฟรีSpeaking Class 1  ชั่วโมงเต็มๆหลังเลิกเรียน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้เจอเพื่อนในคลาสอื่นๆและฝึกฝนการพูดและฟังด้วยกันในประเด็นที่อาจไม่เคยได้พูดที่ไหนมาก่อน พร้อมเทคนิคการออกเสียงที่ฟังเป็นธรรมชาติแบบแคนาเดียนมาเอง

 • เที่ยวทั่วแคนดาดาด้วยโปรแกรม 2 เมือง ให้นักเรียนได้สนุกกับทั้งแวนคูเวอร์และโตรอนโต้ พร้อมบรรยากาศแตกต่างของสองภูมิภาค เพื่อท่องเที่ยวเก็บความประทับใจทั่วแคนาดาก่อนกลับสู่ประเทศไทย

bottom of page