top of page

VANCOUVER ENGLISH CENTRE

ข้อมูลเบื้องต้น
 
  • ที่ตั้ง: 250 Smithe St, Vancouver, BC V6B 1E7, Canada(ในdownton)

  • ลักษณะ: สถาบันสอนภาษามีห้องเรียนทั้งหมด 50 ห้อง

  • จำนวนนักเรียนต่อห้อง: 15 คนต่อห้องชาติ *เดียวกันไม่เกิน2คนต่อห้อง*

  • การแบ่งระดับภาษา: แบ่งเป็นทั้งหมด 15 ระดับ ทดสอบเลื่อนระดับภาษาทุกเดือน

  • ลักษณะการเรียน: เรียนทั้งหมด2วิชาต่อเดือนซึ่งน้องๆสามารถเลือกได้ก่อนเริ่มsessionโดยแบ่งเป็นช่วงเช้า(9:00-11:50)และช่วงบ่าย(12:50-15:40)

เหมาะกับน้องๆที่พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงหรือน้องๆที่ต้องการเน้นการสอบ IELTS หรือ TOEIC เป็นหลักเนื่องจากอาจารย์ผู้สอนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สอนอันดับหนึ่งในเมือง

วิชาเลือก

เรียนจบแล้วไปไหน? คนละอันกับตายแล้วไปไหนนะคะ

จากที่พี่ทำเรื่องให้น้องๆมาตลอด คือน้องๆสามารถไปเรียนต่อเข้าที่สถาบันศึกษาต่างๆที่อยู่ในโครงการ Pathway ได้โดยไม่จำเป็นต้องสอบวัดระดับภาษาใหม่เช่น TOEFL หรือ IELTS ซึ่งการจะเข้าโครงการหรือไม่ต้องอยู่ระดับภาษาของน้องณ ตอนนั้นด้วยโดยแต่ละโรงเรียนแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการกำหนดไว้ให้

โปรแกรม

Intensive English

เน้นด้านการพัฒนาภาษาพื้นฐานทั้ง   แกรมม่า ฟัง พูด อ่านและเขียนซึ่งน้องๆสามารถเลือกตามวิชาเลือกด้านซ้ายได้ตามระดับภาษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

TOEFL & IELTS

โปรแกรมเฉพาะด้านจัดมาแบบเต็มๆเพื่อน้องๆที่เตรียมสอบ TOEFL หรือ IELTS

ข้อมูลเพิ่มเติม

General English Diploma

โปรแกรมวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษเหมาะแก่คนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษขั้นสูงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Business English Diploma

โปรแกรมวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษเหมาะแก่คนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษขั้นสูงที่ใช้ในการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

University Preparation Diploma

โปรแกรมวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษเหมาะแก่คนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเสริมที่ทางโรงเรียนจัดให้

Volunteer

น้องๆสามารถสมัครเป็นอาสาสมัครในงานกิจกรรมของเมืองได้เพื่อฝึกภาษาและได้เข้าถึงความเป็นคนเมืองแวนคูเวอมากกว่าการเป็นนักเรียน ปล.ไม่มีเงินให้นะจ๊ะ

Weekday Activity

โรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อนๆและฝึกการเข้าสังคมด้วยกัน

Weekend Activity

ในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์หรือวันหยุดยาวน้องๆสามารถเข้าร่วมกินกรรมเที่ยวตามที่ต่างๆในเมืองแคนาดาไม่ว่าจะไปเล่นสกี ไปชมสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่ Victoria หรือแม้กระทั่งไปเที่ยวเมืองต่างๆ แต่ส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่จะถูกกว่าไปเที่ยวเอง

bottom of page